Mga Online na User: 9
top

Pumili mula sa pribadong kotse o motorsiklo

Mag-order ng access
sa mga theory tests


 

Pribadong kotse (B)

Ang lahat ng aming mga theory package ay may parehong mga nilalaman at tungkulin. Ang kaibahan lang ay sa bilang ng mga araw na may access ka sa mga theory test.

Bronze

Ang lahat ng mga theory test ay tumatagal ng 14 araw

11 theory tests
Car (B)
Desktop, tablet at mobile phone
Pagbabasa nga malakas ng mga tanong at sagot

DKK  190.00

Silver

Ang lahat ng mga theory test ay tumatagal ng 45 araw

11 theory tests
Car (B)
Desktop, tablet at mobile phone
Pagbabasa nga malakas ng mga tanong at sagot

DKK  270.00

Gold

Ang lahat ng mga theory test ay tumatagal ng 80 araw

11 theory tests
Car (B)
Desktop, tablet at mobile phone
Pagbabasa nga malakas ng mga tanong at sagot

DKK  320.00