Mga Online na User: 6
top

Mga tip at payo

Mga tip para sa theory test


 

Paano isinasagawa ang theory test?

Ang aktuwal na theory test ay isinasagawa sa pamamagitan ng pag-clik bilang pagsagot sa maraming mga katanungan. Ang mga ito ay karaniwang may kaugnayan sa trapiko mula sa pananaw ng nakaupo ng katabi ng nagmamaneho.

Kailangan mo lang magdesisyon batay sa nakikita mo sa larawan, maliban na lang kung ang tanong ay direktang tungkol sa ibang bagay. Sasabihin sa iyo kung gaano kabilis ka nagmamaneho o kung saan ka dapat magpunta. Tapos ay may itatanong sa iyo kung paano ka magpapatuloy, ano ang gagawin mo, o kung saan ka dapat lubos na mag-ingat. May iba pang mga maaaring tanungin.

Ang theory test ay binubuo ng 25 na mga larawan kung saan kailangan mong sumagot sa ilang mga tanong. Ang bawat isa ay mayroong hanggang apat na mapagpipilian sa multiple choice sa bawat larawan. Mula sa 25 na mga larawan, maaari kang magbigay ng limang hindi tamang check-mark lang. Ang unang maling check-mark ay kasing halaga ng pagkakaroon ng apat na maling mga check-mark sa parehong larawan.

Maghanda para sa theory test

Mga online theory test

Ikaw ay magkakaroon ng access sa higit sa 1,000 mga opsyon sa multiple choice. Ang aming mga theory test ay sinubukan sa higit sa 140 mga estudyante bago namin ito inilunsad. Ang lahat ay pumasa sa unang pagsubok.

Ano ang kailangan kong tandaan?

Mahalaga: Tandaan na dalhin ang lahat ng kailangan mo. Ikaw ay tatanggihan kung hindi mo dalhin:

 • Ang iyong application. Tiyakin na kumpleto ka sa lahat ng mga kinakailangang lagda.
 • Lesson plan. Tiyakin na ang iyong pangalan at ang lahat ng mga kinakailangang lagda ay nasa form.
 • Opisyal na ID na may litrato, hal. iyong passport.
 • Residence permit. Ang iyong residence permit, kung mayroon man, ay dapat dalhin mo.
 • Driver’s license sa pagkokontrol ng driving test. Ito ay kokompiskahin kung hindi ka pumasa!

Dumating nang handang-handa

 • Iwasan ang stress. Dumating sa oras sa iyong theory test. Mas magaling kung dumating ka ng 15 bago ang oras ng pagsusulit. Nasa oras ang pagsasara ng mga pintuan. Kung dumating ka nang naisara na ang mga pintuan, masasayang lang ang pagsusulit at kailangan mong magbayad sa panibagong pagsusulit at bagong panahon na naman ng paghihintay ang kakailanganin!
 • Sa sandaling nag-umpisa na ang pagsusulit, kailangan mong mag-concentrate tahil ang maririnig na boses at mga litrato ay papaandarin nang awtomatiko.
 • Kung may duda ka sa isang sagot mo, tandaan na ang unang kutob mo ang tama.

Ninenerbiyos bago ang isang theory test

Ganito ang nararamdaman ng karamihan ng mga tao, pero isipin mo na lang kung gaano ka kahanda pagkatapos mong kuhanin ang mga theory test sa teoriklar.dk at samakatuwid ay handa ka na para sa tunay na theory test. Ikaw ay bibigyan rin ng ilang mga pang-gabay na tanong bago ang aktuwal na theory test. Walang din mga trap (panlito) na tanong. Ang layunin ay hindi ka bumagsak sa pagsusulit.

Praktikal na driving test

Tandaan na dalhin:

 • Application para sa iyong driver’s license.
 • Pasaporte at orihinal na birth certificate.
 • Residence permit, kung mayroon man.
 • Ang tudent booklet (mga log books), lahat ng mga lagda ay dapat nakikita.

Ang nakasaad sa itaas ay hindi ipapataw para sa mga muling kukuha ng commercial driver’s licesne at commercial driver’s license na mga estudyante.