Mga Online na User: 10
top

Mga senyas trapiko

Prohibiting signs


 

Ang mga karatulang nagbabawal ay karaniwang nakalagay sa may lokasyon kung saan o mula saan nagsisimula ang pagbabawal. Ang mga karatula ay nakakabit nang may kaunting layo sa lokasyon, ipinagkakaloob kasama ng plate sa ilalim ng karatula na tiniyak ang distansya.


C 11.1 No right turn

Bawal kumanan Ang pagbabawal ay gagamitin lang sa junction o sa may pribadong daan kung saan nakakabit ang karatula maliban kung iba ang nakasaad sa plate sa ibaba ng karatula.


C 11.2 No left turn

Ang Bawal Kumanan ay nangangahulugan din na bawal ang U-turn. Ang pagbabawal ay gagamitin lang sa junction o sa may pribadong daan kung saan nakakabit ang karatula maliban kung iba ang nakasaad sa plate sa ibaba ng karatula.


C 12 No U-turn

Bawal ang U-turn Ang pagbabawal ay gagamitin lang sa junction o sa may pribadong daan kung saan nakakabit ang karatula maliban kung iba ang nakasaad sa plate sa ibaba ng karatula.


C 19 No entry (Bawal pumasok)

Sinasabi ng karatula na bawal ang pagpaso ng anumang uri ng sasakyan. Maaari itong ipahiwatig sa plate sa ibaba ng karatula na ang mga wheeling na bisikleta at mga moped sa kalsada ay ipinagbabawal rin.


C 21 Traffic in both directions prohibited (Ipinagbabawal ang trapiko sa parehong direksyon)

Maaari itong ipahiwatig sa plate sa ibaba ng karatula na ang mga wheeling na bisikleta at mga moped ay ipinagbabawal rin.


C 22.1 Motor vehicle, large moped, tractor, machines prohibited (Ipinagbabawal ang de motor na sasakyan, malalaking moped, traktora, mga makinarya)

Ang plate sa ibaba ng karatula ay maaaring magpahiwatig na ang pagmamaneho ng maliliit na mga moped ay ipinagbabawal rin. Ayon sa karatula ay bawal ang trapiko para sa nakasaad na uri. Ang pagbabawal sa ilang mga uri ng trapiko ay maaaring nakasaad sa pamamagitan ng pagsasama ng mga nauugnay na simbolo sa parehong karatula.


C 22.2 Motorcycle and large moped prohibited (Ipinagbabawal ang motorsiklo at malalaking moped)

Ang plate sa ibaba ng karatula ay maaaring magpahiwatig na ang pagmamaneho ng maliliit na mga moped ay ipinagbabawal rin. Ayon sa karatula ay bawal ang trapiko para sa nakasaad na uri. Ang pagbabawal sa ilang mga uri ng trapiko ay maaaring nakasaad sa pamamagitan ng pagsasama ng mga nauugnay na simbolo sa parehong karatula.


C 23.1 Lorry prohibited (Ipinagbabawal ang karwahe)

Sa pamamagitan ng indiikasyon ng timbang sa plate sa ibaba ng karatula, ang pagbabawal ay limitado lang sa mga karwahe, kasama na ang mga magkasamang sasakyan kung ang total na pinahihintulutang timbang ay mas mabigat kaysa doon sa pinahihintulutan. Ayon sa karatula ay bawal ang trapiko para sa nakasaad na uri. Ang pagbabawal sa ilang mga uri ng trapiko ay maaaring nakasaad sa pamamagitan ng pagsasama ng mga nauugnay na simbolo sa parehong karatula.


C 23.2 Bus prohibited (Ipinagbabawal ang bus)

Sa pamamagitan ng indiikasyon ng timbang sa plate sa ibaba ng karatula, ang pagbabawal ay limitado lang sa mga bus, kasama ang mga tren ng bus kung ang total na pinahihintulutang timbang ay mas mabigat kaysa doon sa pinahihintulutan. Ayon sa karatula ay bawal ang trapiko para sa nakasaad na uri. Ang pagbabawal sa ilang mga uri ng trapiko ay maaaring nakasaad sa pamamagitan ng pagsasama ng mga nauugnay na simbolo sa parehong karatula.


C 23.3 Transport with hazardous goods prohibited (Ipinagbabawal ang transportasyon ng mga mapapanganib na goods)

Ayon sa karatula ay ipinagbabawal ang mga sasakyan na nagdadala ng mga mapepeligrong goods tulad nang tinukoy sa regulasyon sa transportasyon sa kalsada ng mapapanganib na goods. Ang plate sa ibaba ng karatula ay maaaring tumukoy kung kailan ipinapataw ang paglalabag at kung aling mga kategorya ng mapapanganib na goods ang sakop ng paglalabag. Ayon sa karatula ay bawal ang trapiko para sa nakasaad na uri. Ang pagbabawal sa ilang mga uri ng trapiko ay maaaring nakasaad sa pamamagitan ng pagsasama ng mga nauugnay na simbolo sa parehong karatula.


C 24.1 - Tractor and machinery prohibited (Ipinagbabawal ang traktora at mga makinarya)

Sa pamamagitan ng indiikasyon ng timbang sa plate sa ibaba ng karatula, ang pagbabawal ay limitado lang sa mga traktora at makinarya, kasama ang magkasamang mga sasakyan ng ganitong uri ng makinarya, kung ang total na pinahihintulutang timbang ay mas mabigat kaysa doon sa pinahihintulutan. Ayon sa karatula ay bawal ang trapiko para sa nakasaad na uri. Ang pagbabawal sa ilang mga uri ng trapiko ay maaaring nakasaad sa pamamagitan ng pagsasama ng mga nauugnay na simbolo sa parehong karatula.


C 24.2 Horse carriage and similar prohibited (Ipinagbabawal ang karo ng kabayo at katulad na mga sasakyan)

pinagbabawal ang karo ng kabayo at katulad na mga sasakyan. Ayon sa karatula ay bawal ang trapiko para sa nakasaad na uri. Ang pagbabawal sa ilang mga uri ng trapiko ay maaaring nakasaad sa pamamagitan ng pagsasama ng mga nauugnay na simbolo sa parehong karatula.


C 25.1 Bicycle and small moped prohibited (Ipinagbabawal ang bisikleta at maliliit na moped)

Maaari itong ipahiwatig sa plate sa ibaba ng karatula na ang mga wheeling na bisikleta at malilit na mga moped ay ipinagbabawal rin. Ayon sa karatula ay bawal ang trapiko para sa nakasaad na uri. Ang pagbabawal sa ilang mga uri ng trapiko ay maaaring nakasaad sa pamamagitan ng pagsasama ng mga nauugnay na simbolo sa parehong karatula.


C 25.2 Small moped prohibited (Ipinagbabawal ang maliliit na moped)

Maaari itong ipahiwatig sa plate sa ibaba ng karatula na ang mga wheeling na maliliit na mga moped ay ipinagbabawal rin. Ayon sa karatula ay bawal ang trapiko para sa nakasaad na uri. Ang pagbabawal sa ilang mga uri ng trapiko ay maaaring nakasaad sa pamamagitan ng pagsasama ng mga nauugnay na simbolo sa parehong karatula.


C 26.1 Horse riding and leading of horses prohibited (Ipinagbabawal ang pagsasakay at pag-aakay sa kabayo)

Ipinagbabawal ang pagsasakay at pag-aakay sa kabayo. Ayon sa karatula ay bawal ang trapiko para sa nakasaad na uri. Ang pagbabawal sa ilang mga uri ng trapiko ay maaaring nakasaad sa pamamagitan ng pagsasama ng mga nauugnay na simbolo sa parehong karatula.


C 26.2 Pedestrians prohibited (Ipinagbabawal ang mga pedestrian)

Ipinagbabawal ang mga pedestrian. Ayon sa karatula ay bawal ang trapiko para sa nakasaad na uri. Ang pagbabawal sa ilang mga uri ng trapiko ay maaaring nakasaad sa pamamagitan ng pagsasama ng mga nauugnay na simbolo sa parehong karatula.


C 31 Gross weight

Ayon sa karatula ay ipinagbabawal ang transportasyon gamit ang mga sasakyan na may aktuwal na gross weight kung saan mas mabigat ang timbang nito kaysa sa nakasaad. Para sa mga magkasama o magkadikit na mga sasakyan, ang limitasyon sa timbang ay gagamitin sa bawat isang sasakyan sa pinagsamang sasakyan.


C 32 Gross weight of coupled vehicle (Gross weight ng pinagsamang sasakyan)

Ayon sa karatula ay ipinagbabawal ang transportasyon ng lahat ng uring pinagsama o pinagdikit na sasakyan, ang aktuwal na total na timbang kung alinman ang mas mabigat kaysa sa nakasada.


C 35 Axle load (Kargang ehe o axle)

Ayon sa karatula ay ipinagbabawal ang transportasyon gamit ang mga sasakyan na may kargadang ehe o axle kung saan mas mabigat ito kaysa sa ipinahiwatig.


C 36 Bogie load (Kargadang bogie o pang-ilalim na parte ng tren)

Ayon sa karatula ay ipinagbabawal ang transportasyon gamit ang mga sasakyan, na ang aktuwal na kargadaga sa isang kargang ehe o axle (kargadagng boie) sa single axle ay mas mabigat kaysa sa nakasaad.


C 41 Vehicle width (Lapad ng Sasakyan)

Ayon sa karatula ay ipinagbabawal ang transportasyon gamit ang mga sasakyan, na kung saan ang lapad kasama na ang kargada nito ay mas makapal kaysa sa nakasaad dito.


C 42 Vehicle height (Taas ng Sasakyan)

Ayon sa karatula ay ipinagbabawal ang transportasyon gamit ang mga sasakyan, na kung saan ang taas kasama na ang kargada nito ay mas mataas kaysa sa nakasaad dito.


C 43 Vehicle length (Haba ng Sasakyan)

Ayon sa karatula ay ipinagbabawal ang transportasyon gamit ang mga sasakyan, na kung saan ang haba kasama ang kargada nito ay mas mahaba kaysa doon sa ipinahiwatig.


C 51 No overtaking (Bawal mag-overtake)

Hindi ipapataw ang pagbabawal sa pag-overtake ng mga bisikleta at maliliit na two-wheeled na moped. Hindi ipapataw ang paglalabag sa pag-overtake ng mga sasakyan na lumalabas sa kalsada. Ipinapataw ang paglalabag nang hindi isinasaalang-alang ang regulasyon sa Section 16, item 2, hangga’t pawalang bisa ito sa pamamagiatn ng karatula ng di pagpapatuloy o indikasyon ng distansya sa plate na nasa ilalim ng karatula. Ang plate sa ibabaw ng karatula ay maaaring magpahiwatig nang eksakto kung aling takdang panahon ipinapata ang paglalabag.


C 52 - No overtaking with lorry (Bawal mag-overtake kung may karwahe)

Ayon sa karatula ay ipinagbabawal ang pag-overtake kung may karwahe at may nakakabit na sasakyan. Hindi ipapataw ang pagbabawal sa pag-overtake ng mga bisikleta at maliliit na two-wheeled na moped. Hindi ipapataw ang paglalabag sa pag-overtake ng mga sasakyan na lumalabas sa kalsada. Ipinapataw ang paglalabag nang hindi isinasaalang-alang ang regulasyon sa Section 16, item 2, hangga’t pawalang bisa ito sa pamamagiatn ng karatula ng di pagpapatuloy o indikasyon ng distansya sa plate na nasa ilalim ng karatula. Ang plate sa ibabaw ng karatula ay maaaring magpahiwatig nang eksakto kung aling takdang panahon ipinapata ang paglalabag.


C 53 - Discontinuance of no overtaking (Paghihinto ng bawal mag-overtake)

C 53 - Discontinuance of no overtaking (Paghihinto ng bawal mag-overtake).


C 52 - Discontinuance of no overtaking with lorry (Paghihinto ng bawak mag-overtake kung may karwahe)

Paghihinto ng bawak mag-overtake kung may karwahe.


C 55 Local speed limit (Lokal na limitasyon sa tulin)

C 55 Lokal na limitasyon sa tulin. Ang karatula ay nagtatakda ng lokal na limitasyon sa tulin para sa ihahaba ng aktuwal na kalsada, basahin ang Road Traffic Act, Section 42. Ipinapataw ang limitasyon sa tulin nang hindi isinasaalang-alang ang regulasyon sa Section 16, item 2, hangga’t pawalang bisa gamit ang karatula ng di pagpapatuloy o gamit ang indikasyon ng distansya ng iba pang limitasyon sa tulin sa plate na nasa ibaba ng karatula. Sa pamamagitan ng indiikasyon ng timbang sa plate sa ibaba ng karatula, ang limitasyon sa tulin ay maaaring limitahan lang sa mga sasakyan, kasama na iyong mga may kakabit o pinagsamang mga sasakyan, kung ang total na pinahihintulutan na timbang ay humigit sa nakasaad dito.


C 56 Di pagpapatuloy sa lokal na limitasyon sa tulin

C 56 Di pagpapatuloy sa lokal na limitasyon sa tulin. Ang karatula ay dapat na ipagkaloob sa pamamagitan ng isang plate sa ibaba ng karatula na may simbolo ng bayan mula sa sign E 55 para mapagbigyang diin na ang karatula ay nakakabit sa loob ng isang lugar na maraming mga gusali. Ang karatula ay maipagkakaloob kasama ng plate, UC 57, sa ibaba ng karatula para masabi ang naaangkop na pangkalahatang limitasyon sa labas ng isang lugar na maraming mga gusali.


C 59 - Discontinuance of paglalabag (Paghihinto ng paglalabag)

Ang karatula ay nagpapawalang bisa sa lahat ng mga karatula ng paglalabag sa nakaraang inihaba ng kalsada maliban na lang sa bawal huminto at bawal pumarada.


C 61 No stopping (Bawal huminto)

Ayon sa karatula, ipinaglalabag ang paghihinto sa traffic lane, na hindi dapat maganap bilang konsiderasyon sa trapiko. Ang mas detalyadong nilalaman ng regulasyon ay maaaring ipahiwatig sa plate sa ibaba ng No Stopping na karatula. Halimbawa, maaaring ipahiwatig na ang No Stopping ay gagamitin lang sa ilang mga araw kapag Sabado at Linggo o sa loob ng isang partikular na oras at sa labas ng mga limitasyon na ito, hindi puwedeng pumarada o may limitasyon ang pagpaparada.

Kung saan ang mga regulasyon sa Section 28, item 1 o Section 29 ng Road Traffic Act ay mas mapagbawal sa mga regulasyon kaysa sa nakasaad sa mga karatulang ito, ang batas ang unang dapat sundin.

Ang mga regulasyon na nakasaad sa binanggit na mga karatula ay gagamitin lang sa parte ng kalsada kung saan nakalagay ang mga karatula. Samakatuwid, walang pagbabagong magaganap sa tuntunin sa Section 28, item 2 ng Road Traffic Act.

Ang mga regulasyon ay ipapataw sa direksyon ng pagmamaneho sa tabi ng kalsada kung saan nakalagay ang karatula hanggang sa susunod na junction, maliban na lang kung may ibang karatula na nakalagay bago ang junction para sa paghinto o pagpaparada o may iba pang itinuturo ng isang arrow sa karatula sa ibaba.


C 62 No parking (Bawal pumarada)

Ipinaglalabag sa karatula ang pagpaparada sa daanan. Ang mas detalyadong nilalaman ng regulasyon ay maaaring ipahiwatig sa plate sa ibaba ng No Parking na karatula. Halimbawa, maaaring ipahiwatig na ang No Parking ay gagamitin lang sa ilang mga araw kapag Sabado at Linggo o sa loob ng isang partikular na oras at sa labas ng mga limitasyon na ito, maaaring may limitasyon ang pagpaparada.

Kung saan ang mga regulasyon sa Section 28, item 1 o Section 29 ng Road Traffic Act ay mas mapagbawal sa mga regulasyon kaysa sa nakasaad sa mga karatulang ito, ang batas ang unang dapat sundin.

Ang mga regulasyon na nakasaad sa binanggit na mga karatula ay gagamitin lang sa parte ng kalsada kung saan nakalagay ang mga karatula. Samakatuwid, walang pagbabagong magaganap sa tuntunin sa Section 28, item 2 ng Road Traffic Act.

Ang mga regulasyon ay ipapataw sa direksyon ng pagmamaneho sa tabi ng kalsada kung saan nakalagay ang karatula hanggang sa susunod na junction, maliban na lang kung may ibang karatula na nakalagay bago ang junction para sa paghinto o pagpaparada o may iba pang itinuturo ng isang arrow sa karatula sa ibaba.