Mga Online na User: 9
top

Mga senyas trapiko

Mga karatulang nagbibigay impormasyon


 

Ang mga karatula ay nakakabit malapit sa lokasyon o sa umpisa ng kahabaan ng daan na tinutukoy ng karatula. Ang mga karatula ay nakakabit nang may kaunting layo, maaaring ipagkaloob sa pagtutukoy ng distansya sa ibaba ng karatula o sa plate sa ibaba ng karatula.


E 11.1 Suspended arrow marking (Nakasuspindeng marka ng arrow)

Ang mga karatula ay nagapahiwatig ng direksyon ng trapiko sa junction, kung saan nilalayon ang lane sa ilalim ng karatula.


E 11.4 Suspended arrow marking (Nakasuspindeng marka ng arrow)

Ang mga karatula ay nagapahiwatig ng direksyon ng trapiko sa junction, kung saan nilalayon ang lane sa ilalim ng karatula.


E 11.5 Suspended arrow marking (Nakasuspindeng marka ng arrow)

Ang mga karatula ay nagapahiwatig ng direksyon ng trapiko sa junction, kung saan nilalayon ang lane sa ilalim ng karatula.


E 11.6 Suspended arrow marking (Nakasuspindeng marka ng arrow)

Ang mga karatula ay nagapahiwatig ng direksyon ng trapiko sa junction, kung saan nilalayon ang lane sa ilalim ng karatula.


E 11.7 Suspended arrow marking (Nakasuspindeng marka ng arrow)

Ang mga karatula ay nagapahiwatig ng direksyon ng trapiko sa junction, kung saan nilalayon ang lane sa ilalim ng karatula.


E 11.8 Suspended arrow marking (Nakasuspindeng marka ng arrow)

Ang mga karatula ay nagapahiwatig ng direksyon ng trapiko sa junction, kung saan nilalayon ang lane sa ilalim ng karatula.


E 11.9 Suspended arrow marking (Nakasuspindeng marka ng arrow)

Ang mga karatula ay nagapahiwatig ng direksyon ng trapiko sa junction, kung saan nilalayon ang lane sa ilalim ng karatula.


E 15 Lanes at a junction (Mga lane sa isang junction)

Ipinapahiwatig ng karatula ang mga direksyon ng trapiko sa junction, na kung saan nilalayon ang mga indibiduwal na lane. Ang karatula ay maaaring magpakita ng marka sa lane, mga gilid o iba pang tulad nito.

Kung ang senyas trapiko ay mayroong arrow, ipinapataw ang kahulugan ng karatula sa itinuturong lane. Para sa mga ginagawang kalsada, mga karatula at posibleng plate sa ibaba ng mga karatula ay maaaring gawin gamit ang mga kulay itim na simbolo sa isang kulay dilaw na background.


E 16.1 Flow on lane with merging (Daloy ng trapiko sa pinagsasanib na lane)

Ipinapahiwatig ng karatula ang daloy sa lane at direksyon ng trapiko. Ang mga gilid, balakid at katulad na mga bagay ay maaaring ipakita sa karatula, tulad nang maaari rin ipahiwatig sa salungat na direksyon ng trapiko. Sa pagbabawas ng mga bilang ng lane, kailangang magpakita ang drayber ng konsiderasyon sa iba, basahin ang Road Traffic Act, Section 18, item 4.

Kung ang senyas trapiko ay mayroong arrow, ipinapataw ang kahulugan ng karatula sa itinuturong lane. Para sa mga ginagawang kalsada, mga karatula at posibleng plate sa ibaba ng mga karatula ay maaaring gawin gamit ang mga kulay itim na simbolo sa isang kulay dilaw na background.


E 16.2 Flow on lane with lane change (Daloy ng trapiko sa pagbabago ng lane)

Ipinapahiwatig ng karatula ang daloy sa lane at direksyon ng trapiko. Ang mga gilid, balakid at katulad na mga bagay ay maaaring ipakita sa karatula, tulad nang maaari rin ipahiwatig sa salungat na direksyon ng trapiko. Sa pagbabawas ng bilang ng mga lane, dapat tiyakin ng drayber na nagbago ng lane na magagawa ito nang walang peligro o di kinakailangang sagabal sa iba, basahin ang Road Traffic Act, Section 18, item 2.

Kung ang senyas trapiko ay mayroong arrow, ipinapataw ang kahulugan ng karatula sa itinuturong lane. Para sa mga ginagawang kalsada, mga karatula at posibleng plate sa ibaba ng mga karatula ay maaaring gawin gamit ang mga kulay itim na simbolo sa isang kulay dilaw na background.


E 17 Pedestrian crossing

Tumatawid na pedestrian.


E 18 Cul-de-sac

Ipinapakita sa pamamagitan ng isang manipis na puting guhit, maaaring ipahiwatig nito na ang kalsada ay nagpapatuloy sa daan.


E 19 One-way traffic

One-way na trapiko.


E 21.1 Recommended route for cyclists (Inirerekumendang ruta sa mga siklista)

Ang mga ruta na may markang E 21.1, na nagmamaneho ng maliit na moped ay maaaring pagbawalan sa ilang mga bahagyang parte ng ihahaba ng daan. Ipinahihiwatig ng karatula na ang mga kalsada, mga daan o katulad na lugar ay maaaring angkop na gamitin ayon sa mga uri ng trapiko na ipinahihiwatig ng simbolo.

Basahin rin ang mga direksyon ng ruta para sa mga gumagamit ng kalsada, F 21 na direksyon ng daanan para sa mga siklista, mga nakasakay sa kabayo at mga hiker, basahin ang Section 30.


E 21.2 Recommended route for hikers (Inirerekumendang ruta sa mga hiker)

Inirerekumendang ruta sa mga hiker Ipinahihiwatig ng karatula na ang mga kalsada, mga daan o katulad na lugar ay maaaring angkop na gamitin ayon sa mga uri ng trapiko na ipinahihiwatig ng simbolo.

Basahin rin ang mga direksyon ng ruta para sa mga gumagamit ng kalsada, F 21 na direksyon ng daanan para sa mga siklista, mga nakasakay sa kabayo at mga hiker, basahin ang Section 30.


E 21.3 Recommended route for horse riders (Inirerekumendang ruta sa mga nakasakay sa kabayo)

Inirerekumendang ruta sa mga nakasakay sa kabayo. Ipinahihiwatig ng karatula na ang mga kalsada, mga daan o katulad na lugar ay maaaring angkop na gamitin ayon sa mga uri ng trapiko na ipinahihiwatig ng simbolo.

Basahin rin ang mga direksyon ng ruta para sa mga gumagamit ng kalsada, F 21 na direksyon ng daanan para sa mga siklista, mga nakasakay sa kabayo at mga hiker, basahin ang Section 30.


E 21.4 Recommended route for small moped (Inirerekumendang ruta sa mga nakasakay sa maliliit na moped)

Inirerekumendang ruta sa mga nakasakay sa maliliit na moped. Ipinahihiwatig ng karatula na ang mga kalsada, mga daan o katulad na lugar ay maaaring angkop na gamitin ayon sa mga uri ng trapiko na ipinahihiwatig ng simbolo.

Basahin rin ang mga direksyon ng ruta para sa mga gumagamit ng kalsada, F 21 na direksyon ng daanan para sa mga siklista, mga nakasakay sa kabayo at mga hiker, basahin ang Section 30.


E 22.1 Recommended route for lorries (Inirerekumendang ruta sa mga karwahe)

Inirerekumendang ruta sa mga karwahe.


E 22.2 Recommended route for vehicles with hazardous goods (Inirerekumendang ruta para sa mga sasakyan na may mapapanganib na goods)

Inirerekumendang ruta para sa mga sasakyan na may mapapanganib na goods


E 22.4 Recommended route for bus (Inirerekumendang ruta sa mga bus)

Inirerekumendang ruta sa mga bus.


E 23 Guide for disabled (Gabay sa may kapansanan)

Gabay sa may kapansanan. Ang simbolo ay mapapataw sa karatula para sa mga rampa at, sa plate sa ibaba ng karatula, sa paakyat o pababa ng rampa. Para sa parking bay, ang plate sa ibaba ng karatula ay maaaring magsabing ang pagtatakda ng puwesto ay gagamitin sa isa o higit pang mga tiyak na sasakyan, basahin ang Road Traffic Act, Section 92, item 3.


E 26.1 Pedestrian tunnel or pedestrian bridge

Pedestrian tunnel o pedestrian bridge.


E 26.2 Pedestrian tunnel or pedestrian bridge

Pedestrian tunnel o pedestrian bridge.


E 31 Bus stop (Hintuan ng bus)

Ipinapahiwatig ng karatulan kung saan pinahihintulutan na huminto ang mga bus at kung sa ipinapataw ang hintuan ng bus ayon sa mga regulasyon ng Road Traffic Act, Section 29, item 2. Ang lugar ay magagamit lang ng mga bus habang nagmamaneho sa ordinaryong ruta.


E 32 Taxi rank (Hilera ng taksi)

Hilera ng taksi


E 33.1 Paradahan

Nakasaad sa karatula na nilalayon ang lugar para paradahan. Sa zone sign, ang E 33 na karatula ay ginagamit lang para ipahiwatig ang mga limtiasyon sa access sa pagpaparada sa area. Ang simbolong hugis chevron sa itaas ng simbolo ay nagpapahiwatig na ito ay tungkol sa looban na paradahan. Ang direksyon at/o distansya sa espasyo ng paradahan at mga limitasyon o relaxation sa access sa parke ay maaaring ipahiwatig sa pamamagitan ng karatula mismo o ng plate sa ibaba ng karatula.

Hinggil sa pagpaparada sa bay, basahin ang Section 56, T 33 Parking bay.

Kung ang lugar ng paradahan ay nasa daanan nang hindi namarkahan ng guhit sa kalsada, ang ikahahaba ng lugar ng paradahan sa daanan ay ipinapahiwatig gamit ang mga plate na UE 31.1 - 33.4 sa ibaba ng karatula. Dagdag pa dito, ang regulasyon sa paradahan tulad nang nakasaad sa Section 17 hinggil sa C 61-62, UC 33 at UC 61-62 ay ipapataw sa parehong paraan.

Kung saan ang E 33 ay dinagdag sa plate E 23 Gabay para sa may kapansanan sa ibaba ng karatula, kailangan nitong ipahiwatig na ang lugar ng paradahan ay maaari lang gamitin para sa paghihinto at pagpaparada ng mga sasakyan na ipinagkaloob gamit ang ipinalabas na permiso ayon sa Section 88 a ng Road Traffic Act.

Sa mga lugar kung saan mayroong pangkalahatang limitasyon sa pagpaparada sa ilang mga partikular na sasakyan, ang limitasyon sa pagpaparada na ito ay maaaring lokal na ihinto gamit ang pandagdag na E 33 na may plate sa ibaba ng karatulang nagpapakita sa simbolo ng aktuwal na mga sasakyan na may »Permitted« (Pinahihintulutan) sa ilalim ng mga simbolo.

Sa pamamagitan ng isang kulay itim na plate sa ibaba ng karatula, maaaring sumangguni sa mga tuntunin para sa mga sistema ng pribadong pinamamahalaang pagpaparada.


E 33.2 Paradahan

Nakasaad sa karatula na nilalayon ang lugar para paradahan. Sa zone sign, ang E 33 na karatula ay ginagamit lang para ipahiwatig ang mga limtiasyon sa access sa pagpaparada sa area. Ang simbolong hugis chevron sa itaas ng simbolo ay nagpapahiwatig na ito ay tungkol sa looban na paradahan. Ang direksyon at/o distansya sa espasyo ng paradahan at mga limitasyon o relaxation sa access sa parke ay maaaring ipahiwatig sa pamamagitan ng karatula mismo o ng plate sa ibaba ng karatula.

Hinggil sa pagpaparada sa bay, basahin ang Section 56, T 33 Parking bay.

Kung ang lugar ng paradahan ay nasa daanan nang hindi namarkahan ng guhit sa kalsada, ang ikahahaba ng lugar ng paradahan sa daanan ay ipinapahiwatig gamit ang mga plate na UE 31.1 - 33.4 sa ibaba ng karatula. Dagdag pa dito, ang regulasyon sa paradahan tulad nang nakasaad sa Section 17 hinggil sa C 61-62, UC 33 at UC 61-62 ay ipapataw sa parehong paraan.

Kung saan ang E 33 ay dinagdag sa plate E 23 Gabay para sa may kapansanan sa ibaba ng karatula, kailangan nitong ipahiwatig na ang lugar ng paradahan ay maaari lang gamitin para sa paghihinto at pagpaparada ng mga sasakyan na ipinagkaloob gamit ang ipinalabas na permiso ayon sa Section 88 a ng Road Traffic Act.

Sa mga lugar kung saan mayroong pangkalahatang limitasyon sa pagpaparada sa ilang mga partikular na sasakyan, ang limitasyon sa pagpaparada na ito ay maaaring lokal na ihinto gamit ang pandagdag na E 33 na may plate sa ibaba ng karatulang nagpapakita sa simbolo ng aktuwal na mga sasakyan na may »Permitted« (Pinahihintulutan) sa ilalim ng mga simbolo.

Sa pamamagitan ng isang kulay itim na plate sa ibaba ng karatula, maaaring sumangguni sa mga tuntunin para sa mga sistema ng pribadong pinamamahalaang pagpaparada.


E 37 Slow lane (Mabagal na lane)

Ipinapahiwatig ng karatula na ang mga espesyal na lane ay dapat gamitin ng mga sasakyan na nagmamaneho nang may mas mabagal na tulin kaysa sa ipinapahiwatig sa iba pang mga lane, basahin ang Road Traffic Act, Section 14, item 5 para sa mga karagdagang detalye.


E 41 Speed specification for exit (Pagtutukoy ng tulin para sa paglabas)

Ang plate sa ilalim ng karatula ay nagpapahiwatig ng tulin kung saan ang kurba sa isang papalabas na kalsada ay maaaring daanan sa ilalim ng mga normal na kondisyon.


E 42 Motorway

Ipinapahiwatig ng karatula ang haba ng kalsada kung saan ipapataw ang mga espesyal na tuntunin sa pagmamaneho sa isang motorway at sa paglalapit/paglabas sa mga kalsada papunta/mula sa isang motorway, basahin ang Road Traffic Act, Sections 44-47.


E 43 Carriageway (Daanan ng karo)

Ipinapahiwatig ng karatula ang haba ng kalsada kung saan ipapataw ang mga espesyal na tuntunin sa pagmamaneho sa isang carriageway at sa paglalapit/paglabas sa mga kalsada papunta/mula sa isang carriageway, basahin ang Road Traffic Act, Section 48.


E 44 End of motorway (Katapusan ng motorway)

Ang karatula ay hindi karaniwang ginagamit sa pagsanib na mga labasang kalsada papunta sa ordinaryong network ng kalsada.


E 45 End of carriageway (Katapusan ng daanan na karo)

Ang karatula ay hindi karaniwang ginagamit sa mga kalsada na tumatawid sa isang carriageway (daanan ng karo) o sa pagsanib na mga labasang kalsada papunta sa ordinaryong network ng kalsada.


E 49 Pedestrian street (Kalsada ng pedestrian)

Ang karatula ay nagpapahiwatig sa lugar kung saan ipinapataw ang mga sumusunod na espesyal na tuntunin sa trapiko:

1) Ang lugar o area ay naka-reserba sa mga pedestrian.

2) Maaaring magbigay ng pahintulot na magmaneho sa lugar. Sa nasabing ganitong kaso, ang pagmaaneho ay dapat maganap habang sinusunod ang mga regulasyon sa ilalim ng mga punto 4-8.

3) Anumang mga permiso sa pagmamaneho ay nakasaad sa plate sa ibaba na karatula tulad nang nakasaad ng Section 16, item 3, mga punto 2-5. Dagdag pa dito, ang plate »Driving permitted« (pinapahintulutan ang pagmamaneho) sa ilalim ng karatula o iba pang mga plate na pinapahintulutan ang pagmamaneho nang may mga tiyak na uri ng trapiko ay maaaring gamitin. Ang pahintulot na nakasaad sa plate sa ibaba ng karatula ay maaaring limitado batay sa oras, basahin ang Section 9, sign U 3.

4) Ang pagmamaneho sa lugar ay maaari lang gawin sa pamamagitan ng lubos na mabagal na tulin (karaniwang mas mabagal sa 15 km/h).

5) Kailangang mapakita ng drayber ang natatanging kamalayan at konsiderasyon sa mga pedestrian o naglalakad, basahin ang Road Traffic Act, Section 27, item 3.

6) Kapag may mga tao sa kalsada na nagiging mapanganib ang lapit sa sasakyan kapag dumadaan ito, hindi maaaring magpatuloy sa pagmamaneho hangga’t natiyak ng drayber na ang mga taong ito ay may kamalayan sa sasakyan at nakapagbigay ng sapat na espasyo para makadaan. Gayunman, ang nasabing mga tao ay hindi dapat hadlangan ng di kinakailangan ang sasakyan mula sa pag-andar nito.

7) Ang pagpaparada sa isang kalye ng pedestrian ay hindi pinapayagan sa labas ng mga may espesyal na marka o guhit na bay. Gayunman, hindi ito ipinapataw sa mga bisikleta, mga moped at mga motorsiklo.

8) Ang mga sasakyan ay may ganap na tungkulin na magbigay daan kapag lumalabas sa isang kalye ng pedestrian, basahin ang Road Traffic Act, Section 26, item 3.

Ang karatula ay magagamit kasama ng mga plate na U 1, U 2 o U 6 sa ibaba ng karatula bilang isang paunang babala.


E 52 End of open area and play area (Katapusan ng open area at play area)

Katapusan ng open area at play area.


E53 Speed reduction area (Lugar na dapat magbagal)

Ipinapahiwatig ng karatula ang isang lugar kung saan ang kalsada ay gawa isang paraan na hindi ito angkop na andaran ng sasakyan na mas matulin kaysa sa nakasaad.

Ang karatula ay magagamit kasama ng mga plate na U 1, U 2 o U 6 sa ibaba ng karatula bilang isang paunang babala.


E 54 End of speed reduction area (Katapusan ng lugar na dapat magbagal)

Katapusan ng lugar na dapat magbagal


E 55 Dense built-up area (Lugar na maraming gusali)

Ipinapahiwatig ng karatula ang lugar kung saan ipinapataw ang mga tuntunin ng Road Traffic Act para sa lugar lubos na maraming mga gusali. Ang heograpikong pangalan ng bayan ng lugar ay maaaring tiyakin sa wikang Danish at pati na rin sa wikang Ingles o sa opisyal na wika ng kalapit na bansa. Ang karatula ay magagawa bilang isang plate at maaari rin makabit bilang isang plate sa ilalim ng karatula, ang C 56 End of local speed limit (Katapusan ng lokal na limitasyon sa tulin).


E 56 End of dense built-up area (Katapusan ng lugar na maraming gusali)

Ang heograpikong pangalan ng lugar ay maaaring tiyakin sa wikang Danish at pati na rin sa wikang Ingles o sa opisyal na wika ng kalapit na bansa.


E 68 Zone sign

Ipinapahiwatig ng karatula ang isang lugar kung saan ang mga regulasyon para sa karatula na tiniyak bilang mga simbolo ay ipinapatupad, gayunman basahin ang E 33 Parking (Paradahan). Ang mas detalyadong nilalaman ng mga regulasyon at ng layo sa umpisa ng area ay maaaring ipahiwatig sa karatula.

Ginagamit ang mga regulasyon hangga’t ang mga ito ay winakasan gamit ang karatulang E 69 o hangga’t mapalitan ang mga ito ng pagtitiyak hinggil sa parehong mga kondisyon o iba pang zone sign. Sa loob ng lugar, ang mga regulasyon ng zone sign ay maaaring ibahin ang lugar gamit ang lokal na pagmamarka sa kalsada.


E 69 End of zone (Katapusan ng zone)

Katapusan ng zone


E 80 General speed limits (Pangkalahatang mga limitasyon sa tulin)

Ipinapahiwatig ng karatula na ang pangkalahatang mga limitasyon sa tulin na ipinapatupad sa bansa.