Mga Online na User: 4
top

Mga senyas trapiko

Mga karatulang nag-uutos


 

Ang mga karatulang nag-uutos ay agad na ikinakabit sa mga lokasyon kung saan, at nagsisimula, sa lugar na ipinapataw ang kautusan.


D 11.1 Mandatory traffic direction (Sapilitang direksyon ng trapiko)

Sapilitang direksyon ng trapiko.


D 11.2 Mandatory traffic direction (Sapilitang direksyon ng trapiko)

Sapilitang direksyon ng trapiko.


D 11.3 Mandatory traffic direction (Sapilitang direksyon ng trapiko)

Sapilitang direksyon ng trapiko.


D 11.4 Mandatory traffic direction (Sapilitang direksyon ng trapiko)

Sapilitang direksyon ng trapiko.


D 11.5 Mandatory traffic direction (Sapilitang direksyon ng trapiko)

Sapilitang direksyon ng trapiko.


D 11.6 Mandatory traffic direction (Sapilitang direksyon ng trapiko)

Sapilitang direksyon ng trapiko.


D 11.7 Mandatory traffic direction (Sapilitang direksyon ng trapiko)

Sapilitang direksyon ng trapiko.


D 11.8 Mandatory traffic direction (Sapilitang direksyon ng trapiko)

Sapilitang direksyon ng trapiko.


D 12 Mandatory traffic direction in roundabout (Sapilitang direksyon ng trapiko sa rotonda)

D 12 Mandatory traffic direction in roundabout (Sapilitang direksyon ng trapiko sa rotonda).


D 15.2 Mandatory passing (Sapilitang pagdadaan)

Ipinapahiwatig ng karatula na ang mga sasakyan at malalaking moped ay dapat dumaan sa tabi kung saan itinuturo ng arrow. Gayuman, hindi ito ipinapataw sa pagmamaneho sa isang lugar ng paghihinto, sa bus lane, parking lane o katulad pang lugar.


D 15.3 Mandatory passing (Sapilitang pagdadaan)

Ipinapahiwatig ng karatula na ang mga sasakyan at malalaking moped ay dapat dumaan sa tabi kung saan itinuturo ng arrow. Gayuman, hindi ito ipinapataw sa pagmamaneho sa isang lugar ng paghihinto, sa bus lane, parking lane o katulad pang lugar.


D 16 Optional passing (Opsyonal na pagdadaan)

Ipinapahiwatig ng karatula na ang mga sasakyan at malalaking moped ay maaaring dumaan sa parehong panig kung nasaan ang karatula.


D 21 Cycle track (Daanan ng bisikleta)

Ipinapahiwatig ng karatula na ang lane ay dapat gamitin ng mga siklista at drayber ng maliliit na mga moped at maaari lang gamitin ng mga ito, gayunman, dapat na isaalang-alang dito ang Road Traffic Act, Section 14, item 3. Gayunman, ang daanan ay magagamit ng mga pedestrian, basahin ang Road Traffic Act, Section 10. Ang plate sa ibaba ng karatula ay maaaring magpahiwatig na ang maliliit na mga moped ay dapat imaneho sa daanan.


D 22 Walkway (Malalakarang daan)

Ipinapahiwatig ng karatula na ang lane ay dapat gamitin ng mga pedestrian lang.


D 23 Bridle path (Daanan ng mga kabayong may dalang kargada)

Ipinapahiwatig ng karatula na ang lane ay dapat gamitin ng mga nakasakay sa kabayo lang.


D 26 Divided path (May hating daan)

Ipinapahiwatig ng karatula na ang daan ay maraming mga lane, na hinihiwalay ng mga marka sa kalsada, shoulder o katulad nito. Ang bawat lane ay dapat gamitin ayon sa uri ng trapikong tiniyak ng simbolo at dapat lang gamitin batay sa uri ng trapiko.


D 27 Shared path (May kahating daan)

Ipinapahiwatig ng karatula na ang lane ay dapat gamitin ng ilang mga uri ng trapiko at maaari lang gamitin ng mga ito. Ang mga uri ay ipinapahiwatig gamit ang isang simbolo. Ang mga gumagamit ng may kahating daan ay dapat makitungo nang may konsiderasyon sa isa’t isa, basahin ang Road Traffic Act, Section 3, item 1.


D 55 Lowest speed (Pinakamabagal ng tulin)

Ang kautusan ay ipinapataw sa mga drayber maliban sa mga siklista at drayber ng mga maliliit na moped. Ito ay ipinapataw hangga’t huminto sa pamamagitan ng isang D 56 na karatula o may indikasyon ng distansya sa plate na nasa ibaba ng karatula.


D 56 End of lowest speed (Katapusan ng pinakamabagal na tulin)

Katapusan ng pinakamabagal na tulin