Mga Online na User: 4
top

Mga senyas trapiko

Mga karatula para magbigay daan


 

Ang mga karatula para magbigay daan ay karaniwang nakalagay sa may lokasyon kung saan o mula saan, ipapataw ang mga tiyak na tuntunin sa pagbibigay daan.


B 11 Absolute duty to give way (Ganap na tungkuling magbigay daan)

Ipinapahiwatig sa karatula na ang mga motorista na nagmamaneho papasok o patawid sa kalsada ay may tungkuling magbigay daan sa gumagalaw na trapiko mula sa parehong panig (ganap na tungkuling magbigay daan). Ang karatulang ito ay karaniwang ginagamit bilang koneksyon sa S 11 Give Way Line (Linya para Magbigay Daan).

Bilang kombinasyon sa mga plate na, U 1 at UB 11.1, na nasa ibaba ng mga karatula, ang karatula ay ginagamit bilang babala sa B 11 at B 13. Sa ibaba ng B 11, ang D 12 na sapilitang direksyon ng trapiko sa isang karatula ng rotonda, ay maaaring ikabit.


B 13 Stop (Huminto)

Ipinapahiwatig ng karatula na ang mga motorista ay may ganap na tungkulin na magbigay daan at kailangang huminto bago magmaneho sa isang junction o bago dumaan sa ibabaw ng isang riles ng tren. Sa isang junction, ang mga siklista at drayber ng maliliit na mga moped na legal na gumagamit ng cycle track ay, gayunman, makakakanan sa may cycle track sa may kanang bahagi ng interseksyon nang hindi humihinto, kung ito ay magagawa nang hindi nakakagambala sa iba pang mga gumagamit ng daan. Para sa mga riles ng tren, ang karatula ay nakakabit sa ibaba ng A 74 Level crossing na karatula. Ang karatula ay karaniwang ginagamit bilang koneksyon sa S 13 Stop Line (Linya sa Paghinto), basahin ang Section 55.


B 15 Merging (Pagsasanib ng Daan)

Ipinapahiwatig ng karatula na ang mga guhit pantrapiko ay pinagsasanib, nang may konsiderasyon sa isa’t isa, para mapadali ang daloy ng trapiko para sa mga motorista na pinag-iisa ang daan, basahin ang Road Traffic Act, Section 18, mga item 3 at 4. Ang karatula ay ginagamit lalo na sa pinagsasanib na traffic lane sa motorway at mga approach lane.


B 16 Main road (Pangunahing kalsada)

Ipinapahiwatig ng karatula na ang trapiko mula sa parehong kalsada ay may ganap na tungkuling magbigay daan maliban na lang kung ang mga karatulang B 11, B 13 o B 15 ay nakakabit sa pangunahing daan. Ipinapahiwatig rin ng karatula na ang pagpaparada sa daan ay ipinagbabawal sa labas ng isang lugar na maraming mga gusali, basahin ang Road Traffic Act, Section 29, item 3, no. 3. Sa plate, ang UC 60.6 No parking on verge (Bawal pumarada sa gilid), na binanggit sa Section 17 sa ibaba ng karatula, maaaring ipahiwatig na hindi pinapahintulutan ang pagpaparada sa gilid.


B 17 End of main road (Katapusan ng pangunahing kalsada)

Katapusan ng pangunahing kalsada


B 18 Give way to oncoming traffic (Pagbibigay daan sa paparating na trapiko)

Ipinapahiwatig sa karatula na ang mga motorista ay maaari lang magmanho sa inihada ng kalsada kapag sila ay dumadaan dito nang hindi pinipilit ang paparating na trapiko na huminto.


B 19 Oncoming traffic must give way (Dapat magbigay daan ang paparating na trapiko o mga sasakyan)

Dapat magbigay daan ang paparating na trapiko o mga sasakyan